SUFYR

Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke
  Adr.: Rådhusgaten 2 - 4100 Jørpeland  Org.nr. 995 529 548      Bankkonto 3205.21.32044  VIPPS 113242


     


  Forelesingane blir haldne
  i
Torghuset på Jørpeland
  torsdagar
kl. 1100 -1300

  Kontingent eitt år: kr 500,-
 Gratis for medlemmer
 For andre kr 100,– pr. gong.


Du kan følge oss på Facebook: Søk på Sufyr

  - Ta gjerne kontakt,
også om programidéar!

Kontaktinformasjon/styret finn du ved å klikke på "Styret" oppe til høgre i bildet

Program for 2022:


  27.01.

Hilde Øvrebekk Lewis, kommentator og journalist

"Det står i avisa så det må jo vere sant" - Om fake news.   Påbud om munnbind.

 

  17.02

"Om digtale utfordringar, no og framover" Jan Gunnar Helmikstøl      

"Gamal busetning langs Lysefjorden"

Etter ordinært møte vert det årsmøte.
 

  31.03.

  Representantar frå Pensjonistforbundet

 

 

  21.04.

  Martin A. Kolberg, tidlegare partisekretær og stortingsrepresentant   

"Arbeiderpartiets historie"    AVLYST PGA. SJUKDOM

 

 

 

19.05.

Per Brodal, professor og hjerneforskar     

 "Den aldrende hjerne og læring" 

 

 

29.09

 

Jørn Bjørn Augestad ("Vagabjørn")

"Til verdens ende"  "Vagabjørn" har besøkt alle land i verden.


 


 27.10

 Martin A. Kolberg, tidlegare partisekretær og stortingsrepresentant 

"Arbeiderpartiets historie" 
 

   17.11

 Pensjonert anestesilege, Audun Aas 

"Smertemysteriet"

 

 

 

          15.12            Pensjonert sorenskrivar i Jæren, Jon Høyland:               

                               "Skyldig eller ikke skyldig". Hvordan vet vi om noen snakker sant eller ikke. 

 

                               

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

- Det me ikkje veit kan me ha vondt av!


Ytre Ryfylke:     Hjelmeland    -    Strand   -    Forsand

 

Styret
Vedtekter

Kort historikk
5-årsheftet


Tidligare program:


Aktuelle lenker:

Jæren senioruniversitet
  Pensjonistuniv. i Stavanger