SUFYR

Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke
  Adr.: Fistervegen 155  -  4139 Fister          Org.nr. 995 529 548            Bankkonto 3205.21.32044


     


  Forelesingane blir haldne
  i
Torghuset på Jørpeland
  torsdagar
kl. 1100 -1300

  Kontingent eitt år: kr 500,-
 Gratis for medlemmer
 For andre kr 100,– pr. gong.


  Du kan følge oss på Facebook: Søk på Sufyr

  - Ta gjerne kontakt,
også om programidéar!

Kontaktinformasjon/styret finn du ved å klikke på "Styret" oppe til høgre i bildet

Program for 2019:


  31.01. Anne Torhild Sandvik Pedersen, HR Advisor, forfattar
Møte med det offentlege ved sjukdom og død.   
ÅRSMØTE kl 13.05
 

 
  21.02 Sven Egil Omdal, journalist, forfattar
Borgerlønn
     
  28.03. Åse Wetås, direktør i Språkrådet, doktorgrad i nordisk språkvitskap
 Norsk språk i dag og i framtida

 
  25.04. Inge Eidsvåg, lektor og forfattar
 Om aldringens forunderligheter, vemod og gleder.

 
  23.05. Ope, inntil vidare
 
  26.09. Øyvind Offerdal, visesongar
Evert Taube i ord og tonar

 
  24.10. Elisabeth Eide, professor og forfattar
Afghanistan - ingen fred å få

 
  21.11. Dag Jørund Lønning, Professor dr.phil, rektor ved HLB
Om matjorda vår
 
 
  13.12. Svein Langvik, ingeniør
 Kystkultur og småbåtar i Ryfylke

 

- Det me ikkje veit kan me ha vondt av!


Ytre Ryfylke:     Hjelmeland    -    Strand   -    Forsand

 

Styret
Vedtekter

Kort historikk
5-årsheftet


Tidligare program:


Aktuelle lenker:

Jæren senioruniversitet
Karmøy senioruniversitet
Haugesund senioruniversitet
Pensjonistuniv. i Stavanger