SUFYR

Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke
  Adr.: Skogalivegen 5  -  4120   TAU          Org.nr. 995 529 548            Bankkonto 3205.21.32044


     


  Forelesingane blir haldne
  i
Torghuset på Jørpeland
  torsdagar
kl. 1100-1300

  Kontingent eitt år: kr 500.-
 Gratis for medlemmer


  For andre kr 100.– pr. gong.
Du kan betale med VIPPS
nr 113242


  - Viss du vil ha info om foredraga på e-post, kan du registrera deg her:

 

  - Ta gjerne kontakt,
også om programidéar!

Program for 2018:


  25.01. Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland
 Frå Hjelmeland til Kongens bord
Kl 13.10: Årsmøte
 
  22.02 Geir Lundestad, tidl. sekretær for Nobelkomiteen
Om tildeling av Nobels fredspris - historie
     
  22.03. Dag Lindebjerg, NRK-journalist
Kystkulturen på Vestlandet
 
  26.04. Lars Gule, 1.amanuensis HiOA
Ekstermismens kjennetegn: ansvar og motsvar .
 
  24.05. Kjell Magne Bondevik, Leder av Oslo Center
 Utfordringer fra en verden i endring
 
  27.09. Einar Lunde, tidl. NRKs Afrika-korrespondent
 Kina i Afrika - en ny kolonimakt?
 
  25.10. Arnt Even Bøe, journalist og forfattar
Då Norge fann oljå
 
  22.11. Jostein Solandseniorrådgjevar
Ryfylke etter Ryfast
 
  13.12.

Øyvind Dahl, prof. Misjonshgskolen
Å forstå og bli forstått. Interkulturell kommunikasjon
 

- Det me ikkje veit kan me ha vondt av!


Ytre Ryfylke:     Hjelmeland    -    Strand   -    Forsand

 

Styret
Vedtekter

Kort historikk
5-årsheftet


Tidligare program:
 


Aktuelle lenker:

Jæren senioruniversitet
Karmøy senioruniversitet
Haugesund senioruniversitet
Pensjonistuniv. i Stavanger